Pachete parteneriat

Devino partener ISO

În primul rând, dorim să vă mulțumim pentru interesul dumneavoastră în a deveni partener ISO!

Nu există un parteneriat mai bun decât parteneriatul dintre familie, educatori, mediul de afaceri, voluntari și comunitatea locală, care se asigura că toți copiii au resursele și suportul necesare să exceleze la școală și în viață.

Știm că școlile puternice ajută la formarea comunităților puternic, iar comunitățile puternice ajută la construirea de afaceri puternice. Suntem dedicați căutării, construirii și dezvoltării acestor parteneriate pentru a ne asigura că școlile și comunitățile locale sunt vibrante și elevii noștri sunt pregătiți.

Ne exprimăm adâncă recunoștință și vă mulțumim pentru contribuția dumneavoastră extrem de valoroasă și pentru angajamentul dovedit.

NextGen Partener Educațional
Individual
Certificat Next Gen Partener Educațional Individual
Afișarea numelui dumneavoastră pe website-ul ISO
Promovarea în Social Media
NextGen Education Supporting
până la 999€/an
Promovarea produselor partenere către părinții noștri prin e-mail 1/an
Promovarea produselor partenere către noii studenți prin e-mail sau buletin informativ
Afișarea logo partener pe website-ul ISO ca partener de servicii
Promovare în Social Media 1/an
NextGen Education Bronze
Bronz 1.000 - 2.999€
Promovarea produselor partenere către părinții noștri prin e-mail 2/an
Promovarea produselor partenere către studenții noi prin e-mail/buletin informativ (de două ori/an)
Afișarea logo partener pe website-ul ISO că Partener Bronz
Promovare în Social Media 1/an
Afișarea bannerului partenerului în școala noastră
NextGen Education Silver
Silver 3.000 - 4.999€
Promovarea produselor partenere către părinții noștri prin e-mail 3/an
Promovarea produselor partenere către studenții noi prin e-mail/buletin informativ
Afișarea logo partener pe website-ul ISO că Partener Silver
Afișarea logo partener pe roll -upsurile ISO
Promovare în Social Media 3 ori/an
2 evenimente live pe Social Media pe an
Menționarea partenerului în Gazeta ISO
NextGen Education Gold
Gold 5.000 - 9.999€
Promovarea produselor partenere către părinții noștri prin e-mail 1/lună
Promovarea produselor partenerului către noii studenți ISO prin email marketing / broșură școlii
Afișarea logo partener pe website-ul ISO că Partener Gold
Afișarea logo partener pe roll- up ISO la intrarea în instituție
Posibilitatea desfășurării de workshop-uri cu elevii/ părinții ISO
Promovare lunară în Social Media
Articol în Gazeta ISO
Menționarea partenerului în evenimentele școlare
NextGen Education Platinum
Platină peste 10.000€
Promovarea produselor partenere către părinții noștri prin e-mail 1/lună
Promovarea produselor partenere către studenții noi prin e-mail/buletin informativ
Afișarea logo partener pe website-ul ISO că Partener Platină
Afișarea logo partener pe roll- up ISO la intrarea în instituție
Posibilitatea desfășurării de workshop-uri cu elevii/ părinții ISO
Promovare lunară în Social Media
Articol în Gazeta ISO
Menționarea partenerului în evenimentele școlare
1 advertorial în Bihon și Bihoreanul

Gold Partners

Support Partners

Beneficiile fiscale ale sponsorilor

Tratamentul fiscal al cheltuielilor de sponsorizare sunt prevăzute în Codul fiscal.

Persoane juridice înregistrate că plătitoare de impozit pe profit care acordă sponsorizări în conformitate cu legislația relevantă pot beneficia de credit fiscal (deducere din impozitul pe profit datorat) pentru aceste cheltuieli de sponsorizare, ceea ce înseamnă acea parte din impozitul datorat bugetului de stat este redirecționat către entitățile sponsorizate.

Conform legii, creditul fiscal pentru cheltuielile de sponsorizare se acordă până la valoarea celei mai mici dintre:

• 0.75% din cifra de afaceri net sau
• 20% din impozitul pe profit datorat

Dacă cheltuielile de sponsorizare depășesc aceste limite, creditul fiscal neutilizat poate fi reportat pentru următorii 7 ani consecutivi. Cu alte cuvinte, într-o astfel de situație stimulentul fiscal este reportat și disponibil pentru a fi utilizat atunci când profitabilitatea companiei o permite.

De asemenea, persoanele juridice înregistrate că microîntreprinderi plătitoare de taxe , care acordă sponsorizări, pot beneficia de același stimulent fiscal prin deducerea cheltuieli de sponsorizare din impozitul pe cifra de afaceri datorat, în sus până la pragul de 20% din impozitul datorat.

Similar mecanismului de reportare aplicabil plătitorilor de impozit pe profit, dacă sponsorizarea depășește pragul de 20% într-un trimestru, microîntreprinderile plătitoare de taxe pot transmite sumele care depășesc pragul pentru a le deduce în următorii 7 ani.

Homepage 12

Pentru a beneficia de un credit fiscal, sponsorizarea trebuie acordată efectiv în perioada fiscală. Cu alte cuvinte, nu este suficient doar concluzionarea contractului de sponsorizare, sponsorizarea trebuie să fie efectiv plătita sau acordată.

În plus, pentru a beneficia de un credit fiscal, în în cazul sponsorizărilor acordate ONG-urilor, este obligatoriu că ONG-ul să fie înregistrat în Registrul persoanelor juridice nonprofit. De asemenea, la sfârșitul anului, persoanele juridice care au acordat sponsorizările trebuie să depună o declarație informativă care detaliază sponsorizările acordate și beneficiarii aferenți.

Din perspectiva TVA, sponsorizările acordate în numerar nu sunt supus impozitării. Bunurile oferite sau serviciile furnizate gratuit că sponsorizare nu sunt supuse TVA-ului, dacă valoarea lor totală într-un an este într-o limită de 0,3% din cifra de afaceri anuală, conform prevederilor declarațiilor de TVA depuse în anul respectiv (sponsorizări făcute în numerar, precum și sponsorizări sub formă de bunuri / servicii acordate, pentru care nr TVA a fost dedus, nu sunt supuse la această prescripţie). Pentru orice parte care depășește această limită, TVA-ul este colectat și este inclus în declarația de TVA pentru ultima perioadă de impozitare a acelui an.

Conditiile acordarii de sponsorizare
Pentru a se califică pentru creditul fiscal, sponsorizarea trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în Legea nr. 32/1994 despre sponsorizare, cu modificările ulterioare, și trebuie să fie susținută de un contract de sponsorizare care trebuie pus la dispoziția autorităților fiscale în cazul unui audit fiscal.
Conditiile acordarii de sponsorizare
Sponsorizarea poate fi acordata catre
  1. Persoane juridice non-profit, angajate sau planificate să se angajeze într – o activitate în România în următoarele domenii: cultură, artă, educație, știință (cercetare fundamentală și aplicată), ajutor umanitar , religie, caritate, sport, protecția drepturilor omului, asistență medicală, servicii sociale și asistență, protecția mediului, activități sociale și comunitare, reprezentanții asociațiilor profesionale, precum și întreținerea, restaurarea, conservare și valorificarea monumentelor istorice
  2. Instituții și autorități publice, inclusiv organe de administrare publică pentru activitățile menționate la nr 1
  3. Emisiuni difuzate de televiziune sau organizații radio, precum și cărți sau publicății referitoare la categoriile stabilite la paragraful 1
  4. Orice persoană cu domiciliul în România care desfășoară o activitate în unul din domeniile descrise la paragraful 1 și este recunoscută de o entitate juridică fără scop lucrativ sau de o instituție publică care operează în domeniul pentru care este necesară sponsorizarea.
Sponsorizarea poate fi acordata catre
Urmatoarele nu sunt permise
  1. Sponsorizarea reciprocă dintre persoane fizice sau entități juridice.
  2. Sponsorizarea rudelor până la gradul al 4-lea.
  3. Sponsorizarea entităților nonprofit administrate sau controlate direct de sponsor.
  4. De asemenea, scutirea de impozite nu este posibilă pentru sponsorii care caută să influențeze sau să controleze direct sau indirect activitatea entității care primește sponsorizarea.
Urmatoarele nu sunt permise

Devino Partener ISO