Pachete Parteneriat

 

DEVINO PARTENER ISO

În primul rând, dorim să vă mulțumim pentru interesul dumneavoastră în a deveni partener ISO!

Nu există un parteneriat mai bun decât parteneriatul dintre familie, educatori, mediul de afaceri, voluntari și comunitatea locală, care se asigura că toți copiii au resursele și suportul necesare să exceleze la școală și în viață.

Știm că școlile puternice ajută la formarea comunităților puternic, iar comunitățile puternice ajută la construirea de afaceri puternice. Suntem dedicați căutării, construirii și dezvoltării acestor parteneriate pentru a ne asigura că școlile și comunitățile locale sunt vibrante și elevii noștri sunt pregătiți.

Ne exprimăm adâncă recunoștință și va mulțumim pentru contribuția dumneavoastră extrem de valoroasă și pentru angajamentul dovedit.

 Certificat Next Gen Partener Educațional Individual

 Afișarea numelui dumneavoastră pe website-ul ISO

 Promovarea în Social Media

 Promovarea produselor partener în comunitatea școlară pentru o perioada de 1 an prin email marketing

 Promovarea produselor partenerului către prospecții ISO pentru o perioada de 1 an prin email marketing

 Afișarea logo partener pe website-ul ISO

 Promovare în Social Media / 1 an

 Promovarea produselor partener în comunitatea școlară pentru o perioada de 2 ani prin email marketing

Promovarea produselor partenerului către prospecții ISO pentru o perioada de 2 ani prin email marketing / broșură școlii

Afișarea logo partener pe website-ul ISO că Partener Bronz

 Promovare în Social Media timp de 2 ani

 1 eveniment live pe Social Media pe an

 Promovarea produselor partener în comunitatea școlară pentru o perioada de 3 ani prin email marketing

 Promovarea produselor partenerului către prospecții ISO pentru o perioada de 2 ani prin email marketing / broșură școlii

 Afișarea logo partener pe website-ul ISO că Partener Silver

 Afișarea logo partener pe roll -upsurile ISO

 Promovare în Social Media timp de 3 ani

 2 evenimente live pe Social Media pe an

 Menționarea partenerului în Gazeta ISO

 Promovarea produselor partenerului în comunitatea școlară o dată pe luna prin email marketing

 Promovarea produselor partenerului către prospecții ISO prin email marketing / broșură școlii

 Afișarea logo partener pe website-ul ISO că Partener Gold

 Afișarea logo partener pe roll- up ISO la intrarea în instituție

 Posibilitatea desfășurării de workshop-uri cu elevii/ părinții ISO

 Promovare lunară în Social Media

 3 evenimente live pe an în Social Media

 Articol în Gazeta ISO

 Menționarea partenerului în evenimentele școlare

Promovarea produselor partenerului în comunitatea școlară o dată pe luna prin email marketing

 Promovarea produselor partenerului către prospecții ISO prin email marketing / broșură școlii

 Afișarea logo partener pe website-ul ISO că Partener Platină

 Afișarea roll- up partener la intrarea în instituție

 Posibilitatea desfășurării de workshop-uri cu elevii/ părinții ISO

 Promovare lunară în Social Media

 3 evenimente live pe an in Social Media

 Articol in Gazeta ISO

 Menționarea partenerului în evenimentele școlare

 1 advertorial în Bihon și Bihoreanul

PARTENERI GOLD
PARTENERI SILVER
PARTENERI SUPORT
PARTENERI BRONZE

Reducerea taxelor prin sprijinirea ONg-urilor.
Care sunt condițiile care trebuie îndeplinite?

 

BENEFICIILE FISCALE ALE SPONSORILOR

Tratamentul fiscal al cheltuielilor de sponsorizare sunt prevăzute în Codul fiscal.

Persoane juridice înregistrate că plătitoare de impozit pe profit care acordă sponsorizări în conformitate cu legislația relevantă pot beneficia de credit fiscal (deducere din impozitul pe profit datorat) pentru aceste cheltuieli de sponsorizare, ceea ce înseamnă acea parte din impozitul datorat bugetului de stat este redirecționat către entitățile sponsorizate.

Conform legii, creditul fiscal pentru cheltuielile de sponsorizare se acordă până la valoarea celei mai mici dintre:

0.75% din cifra de afaceri net sau
20% din impozitul pe profit datorat

Dacă cheltuielile de sponsorizare depășesc aceste limite, creditul fiscal neutilizat poate fi reportat pentru următorii 7 ani consecutivi. Cu alte cuvinte, într-o astfel de situație stimulentul fiscal este reportat și disponibil pentru a fi utilizat atunci când profitabilitatea companiei o permite.

De asemenea, persoanele juridice înregistrate că microîntreprinderi plătitoare de taxe , care acordă sponsorizări, pot beneficia de același stimulent fiscal prin deducerea cheltuieli de sponsorizare din impozitul pe cifra de afaceri datorat, în sus până la pragul de 20% din impozitul datorat.

Similar mecanismului de reportare aplicabil plătitorilor de impozit pe profit, dacă sponsorizarea depășește pragul de 20% într-un trimestru, microîntreprinderile plătitoare de taxe pot transmite sumele care depășesc pragul pentru a le deduce în următorii 7 ani.

Pentru a beneficia de un credit fiscal, sponsorizarea trebuie acordată efectiv în perioada fiscală.

Cu alte cuvinte, nu este suficient doar concluzionarea contractului de sponsorizare, sponsorizarea trebuie să fie efectiv plătita sau acordată.

În plus, pentru a beneficia de un credit fiscal, în în cazul sponsorizărilor acordate ONG-urilor, este obligatoriu că ONG-ul să fie înregistrat în Registrul persoanelor juridice nonprofit.

De asemenea, la sfârșitul anului, persoanele juridice care au acordat sponsorizările trebuie să depună o declarație informativă care detaliază sponsorizările acordate și beneficiarii aferenți.

Din perspectiva TVA, sponsorizările acordate în numerar nu sunt supus impozitării. Bunurile oferite sau serviciile furnizate gratuit că sponsorizare nu sunt supuse TVA-ului, dacă valoarea lor totală într-un an este într-o limită de 0,3% din cifra de afaceri anuală, conform prevederilor declarațiilor de TVA depuse în anul respectiv (sponsorizări făcute în numerar, precum și sponsorizări sub formă de bunuri / servicii acordate, pentru care nr TVA a fost dedus, nu sunt supuse la această prescripţie). Pentru orice parte care depășește această limită, TVA-ul este colectat și este inclus în declarația de TVA pentru ultima perioadă de impozitare a acelui an.

CONDIȚIILE ACORDĂRII DE SPONSORIZARE

Pentru a se califică pentru creditul fiscal, sponsorizarea trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în Legea nr. 32/1994 despre sponsorizare, cu modificările ulterioare, și trebuie să fie susținută de un contract de sponsorizare care trebuie pus la dispoziția autorităților fiscale în cazul unui audit fiscal.

SPONSORIZAREA POATE FI ACORDATĂ CĂTRE:

1 Persoane juridice non-profit, angajate sau planificate să se angajeze într – o activitate în România în următoarele domenii: cultură, artă, educație, știință (cercetare fundamentală și aplicată), ajutor umanitar , religie, caritate, sport, protecția drepturilor omului, asistență medicală, servicii sociale și asistență, protecția mediului, activități sociale și comunitare, reprezentanții asociațiilor profesionale, precum și întreținerea, restaurarea, conservare și valorificarea monumentelor istorice;

2 Instituții și autorități publice, inclusiv organe de administrare publică pentru activitățile menționate la nr 1;

3 Emisiuni difuzate de televiziune sau organizații radio, precum și cărți sau publicății referitoare la categoriile stabilite la paragraful 1;

4 Orice persoană cu domiciliul în România care desfășoară o activitate în unul din domeniile descrise la paragraful 1 și este recunoscută de o entitate juridică fără scop lucrativ sau de o instituție publică care operează în domeniul pentru care este necesară sponsorizarea.

URMĂTOARELE NU SUNT PERMISE:

1 Sponsorizarea reciprocă dintre persoane fizice sau entități juridice.

2 Sponsorizarea rudelor până la gradul al 4-lea.

3 Sponsorizarea entităților nonprofit administrate sau controlate direct de sponsor.

De asemenea, scutirea de impozite nu este posibilă pentru sponsorii care caută să influențeze sau să controleze direct sau indirect activitatea entității care primește sponsorizarea.

Contact

5 + 1 =

Telefon

+40 359 178 757

Email

[email protected]

ADRESĂ

International School of Oradea
Calea Armatei Române 1F,
Oradea – Bihor
Cod Poștal 410203