Acreditări

BSO British School Overseas

Suntem încântați să anunțăm că ISO a primit cu succes acreditarea British School Overseas (BSO), după ce a trecut de inspecția efectuată de Penta International în luna mai 2019.

Respectarea criteriilor acestei inspecții înseamnă că școala noastră oferă elevilor abilitățile și calificările de care au nevoie pentru a intra sau a re intra în sistemul de învățământ britanic, deoarece respectăm aceleași standarde ca și școlile din Marea Britanie.

Vezi raportul complet BSO report – International School of Oradea Romania

 

Examinările Internaționale Cambridge

ISO este școala internațională acreditată Cambridge din iunie 2018.

Universitatea Cambridge Examinări Internazionale (University of Cambridge International Examinations) este cel mai mare furnizor mondial de programe educaționale internaționale și calificări pentru elevi cu vârste cuprinse între  5 și 19 ani. Calificările sunt luate în peste 160 de țări și sunt recunoscute de universități, furnizori de educație și angajatori din întreaga lume.

Vezi aici certificatul de atestare Cambridge

 

ARACIP

ISO este autorizat de Ministerul Educației să funcționeze ca școală privată în urma unui curriculum non-românesc.

Având în vedere prevederile art. 26-27 din HG nr. 22/2007 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a instituțiilor care oferă educație, ținând cont de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor de către autoritățile publice centrale și locale, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 223/2002, ținând cont de notificarea înregistrată la ARACIP cu nr. 636. 06.03.2019, însoțită de documentația aferentă, atestă faptul că unitatea de învățământ Școala Internațională din Oradea, cu sediul în strada Armatei Romane, nr. 1F, Oradea, județul Bihor, care organizează și desfășoară activități de învățământ preuniversitare pentru nivelurile de învățământ preșcolar și primar, corespunzătoare sistemului de învățământ din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, este înregistrată în registrul special al organizațiilor care oferă educație, organizează și desfășoară activități educaționale, pe teritoriul României, corespunzătoare unui sistem educațional dintr-o altă țară, începând cu data de 24.06.2020.

 
Raport de activitate